ANATOMIJA OTOKA

SIMPOZIJ ʺPOTRAGA ZA JAVNIMʺ 2017.

AnatomyPrva godina na Lastovu prilika je da se definira novi petogodišnji ciklus istraživanja i rasprava o otocima. Tijekom boravka na Lastovu zajednički ćemo dogovoriti pogodne forme budućih akcija koristeći pozitivna i negativna iskustva sa viških susreta.
(Pre)Privatizacija prostora, kaotična gradnja i eksploatacija prirodnih resursa je na otoku sa bogatom graditeljskom tradicijom i tradicijom kultiviranja prostora uzela maha i istisnula zajedničko. Ljudi nikada nije bilo manje, a šteta nikada nije bila veća.
Udruga Dobre Dobričević, ovogodišnji su‐organizator, u posljednjih nekoliko godina koristi nekadašnje ljetno kino JNA, organizira velik broj koncerata i drugih kulturnih i zabavnih događanja u javnim vrtovima, dvorištu škole, skverovima...
Osim što su događanja besplatna i samim time svakome dostupna, odvijaju se na otoku sa manjkavim kulturnim životom i na zapuštenim mjestima koja su u vlasništvu države ili lokalne samouprave. Njihova afirmacija stavlja ih u svijest stanovnika time im dajući kolektivnu emocionalnu vrijednost. Zanimaju nas druga slična pozitivna iskustva i primjeri koji uključuju aktivizam i njegovu arhitektonsku i estetsku materijalizaciju, društveni značaj i druge zanimljive posljedice.

STUDENTSKA RADIONICA

Lastovo
Lokacija projektnog zadatka je uvala Zaklopatica. Nalazi se na sjevernoj strani Lastova. Od centra otoka udaljena 11 km. Od posljednjeg rata se nezakonito izgrađuje zgradama neprikladnih karakteristika:
nedostatak parkiranja, jame sa direktnim ispustom u more, neprohodnost i privatiziranost rive, nered sa sidrenjem jedrilica, preizgrađenost, monokultura...
Usprkos lošem stanju prostora, uvala za ovaj otok predstavlja najnaseljeniji i najperspektivniji dio. Ima oko 60 stalnih stanovnika, 5 restorana, ronilački klub…
Zadatak je identificirati probleme i dati kreativna rješenja. Rezultat bi trebao biti kvalitetno kapacitiranje prostora kao podloga za izradu prostorno – planskog dokumenta.
Za studente je svrha edukativna vježba, a za lokalnu zajednicu stvaranje korisne (i slikovite) podloge za izradu urbanističkog plana uređenja. Na ovom otoku, kao i na drugima, nestala je tradicija civiliziranog zauzimanja prostora. Da bi uopće došli u situaciju započinjanja dijaloga urbanista i stanovnika, stanovnike je potrebno zainteresirati, ohrabriti, educirati… Predviđena je javna
prezentacija stanovnicima kako bi ih se uključilo u planiranje.