KULTURNI CENTAR LASTOVO

Glavni fokus ovog projekta jest prenamjena zapuštenog prostora u naselju Lastovo na istoimenom otoku, u prostor namijenjen za osnivanje kulturnog centra za mlade. Prostor se nalazi na povijesnom trgu naselja Lastovu, u neposrednoj blizini zgrade Općine, Osnovne škole Braće Glumac, sakralnog objekta i prostorija dvije najveće otočke udruge. Zamišljeno je da mnogobrojne otočne udruge i mladi entuzijasti nakon revitalizacije koriste navedeni prostor za održavanje vlastitih aktivnosti i osmišljavanje programa raznolikog i bogatog sadržaja. Revitalizacijom gore spomenutog prostora u kulturni centar i uključivanjem lokalnih organizacija civilnog društva u njegov rad, osim pružanja uvjeta za adekvatan rad navedenih organizacija, omogućit će se i uspješno poticanje daljnje suradnje s kulturno - umjetničkim organizacijama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Dodatni element inovativnosti zastupljen je u vidu in situ istraživanja, gdje bi djelovanje kroz prostor ureda smještenog u srcu naselja Lastovo, pripomoglo valorizaciji specifičnog urbanog koncepta naselja. Društvena posebnost može se pratiti kroz specifični spoj aktivnosti usmjerenih na ciljnu skupinu lokalnog stanovništva, kao i onu zainteresirane znanstvene zajednice.

 

3.2 3.3

Namjera je ponuditi zainteresiranoj lastovskoj zajednici adekvatan prostor za ispunjavanje aktivnosti u sklopu obrazovnih, kulturnih i umjetničkih programa. Udruga Dobre Dobričević, zajedno s voditeljicom projekta, vodit će plan upravljanja višenamjenskog prostora (prezentacijska dvorana) u smislu rasporeda aktivnosti, vođenje brige o prostoru i popratnoj administraciji. Program Kulturnog centra bit će prilagođen različitim dobnim skupinama s ciljem uključivanja stanovnika otoka Lastova u rad centra. Mišljenja smo da će navedena politika rada Kulturnog centra doprinijeti približavanju različitih kulturnih i umjetničkih pravaca svim pripadnicima lokalne zajednice otoka Lastova.

Nadalje, navedena politika rada Kulturnog centra omogućit će stanovnicima otoka Lastova konstruktivnije provođenje slobodnog vremena. Prvenstveno će biti namijenjen djeci i mladima do tridesete godine života. Konzultirajući znanstvenu literaturu, došli smo do saznanja da značajan broj autora povezuje fenomen slobodnog vremena sa socijalizacijom, razvojem ličnosti i razvojem različitih interesa. Zbog toga smatramo da je važno u fokus rada Kulturnog centra staviti mlade i djecu. Osim toga, smatramo da je važno pružiti adekvatan sadržaj za provođenje slobodnog vremena odraslima i osobama starije životne dobi, koji prema podatcima hrvatskog zavoda za statistiku čine većinu stanovništva otoka Lastova (ukupno 537). Osmišljavanjem radionica, tečajeva i provedbom kulturnog programa doprinosi se socijalnom uključivanju osoba starije životne dobi u život lokalne zajednice. Smatramo da će zbog ovih karakteristika program Kulturnog centra svojim sadržajem poboljšati kvalitetu života svih odraslih i starijih stanovnika otoka Lastova. Mišljenja smo da će program Kulturnog centra svojim sadržajem privući i veći broj turista. Teži se i osmišljavanju suvremenijeg i kreativnijeg ukupnog kulturnog programa,u vidu glazbenog i zabavnog sadržaja koji će sigurno biti intrigantan svima koji određeni dio ljetne sezone odluče provesti na otoku Lastovu. Kulturni program će se ostvariti revitalizacijom zapuštenog prostora prostora u vlasništvu Općine Lastovo, koje se nalazi u neposrednoj blizini ključnih društvenih infrastruktura naselja Lastova, kao i cijele otočne zajednice.

 

1.2 2.2

Korištenje prostora koji se nalazi u susjedstvu prostora koje koriste druge aktivne otočne udruge (Val i Lastovski poklad), potiče istinsku suradnju u pogledu kvalitetnijeg umrežavanja udruga civilnog društva na području otoka Lastovo. Praksa Pokret otoka čiji je Udruga član potiče aktivnu ulogu koordinatora na otoku, u pogledu osiguravanja kvalitetnije vidljivosti djelatnosti udruga koje djeluju u polju valorizacije bogate kulturno-povijesnog nasljeđa Lastova. Prostor Kulturnog centra, svojevrsnog kulturnog punkta kojeg će koristiti mnogobrojne otočne udruge i mladi entuzijasti za održavanje vlastitih aktivnosti i osmišljavanje programa raznolikog i bogatog sadržaja, stvara teorijske postavke za spomenutu suradnju i umrežavanje. Revitalizacijom prostora gore spomenutog prostora u kulturni centar i uključivanjem lokalnih organizacija civilnog društva u njegov rad, osim stavljanja na raspolaganje adekvatnog prostora za rad kulturnih udruga i udruga civilnog društva , omogućit će se i uspješno poticanje daljnje suradnje s kulturno - umjetničkim organizacijama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Mišljenja smo da će revitalizacija prostora i osnivanje kulturnog centra doprinijeti postizanju ciljeva predloženih programom podrške 2016.

 

Financirano u sklopu Programa podrške za 2016. godinu Zaklade Kultura Nova.

 

logo zKn_RGB