Koncert klasične glazbe – Jelena Tihomirović i Metod Sironić

30. srpnja 2020. godine, u 21:00 sat, u crkvi sv. Kuzme i Damjana održan je koncert klasične glazbe na kojem su nastupili Jelena Tihomirović na klaviru i Metod Sironić na flauti. Na koncertu su izvedena djela Dore Pejačević, Carla Marie von Webera, Gabriela Fauréa, Béle Bartóka / obrada Paula Arme te Manuela de Falle.

Jelena Tihomirović diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi doc. Marije Gvozdić-Horvat, a magistrirala na Visokoj školi za glazbenu umjetnost „Ino Mirković“ u Lovranu u klasi dr.mus.art. Evgenija Zarafiantsa. Za vrijeme poslijediplomskog studija, korepeticiju je učila kod dr.mus.art. Odila Chakirova te komornu glazbu u klasi Kirilla Rodina. Osvojila je 1. nagradu na državnom natjecanju iz glasovira 1993. godine. Usavršavala se na seminarima prof. Vladimira Krpana te na majstorskim seminarima EPTA-e (European Piano Teacher Association) kod prof. Sebastiana Bende, prof. Waltera Groppenbergera, prof. Alberta Portugheisa te prof. Arbo Valdme. Redovito nastupa kao solistica i u komornim sastavima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Metod Sironić diplomirao je na Visokoj školi za glazbenu umjetnost „Ino Mirković“ u Lovranu u klasi prof. Pierre-Yvesa Artauda. Upisuje poslijediplomski studij flaute na École Normale de Musique u Parizu u klasi prof. Pierre-Yvesa Artauda te komorne glazbe u klasi prof. Nine Patarčec kao stipendist fondacije Zaleski Stichting i francuske Vlade. Nakon usavršavanja bavi se i pedagoškim radom, održava seminare u inozemstvu te član je žirija na međunarodnim natjecanjima. Redovito nastupa kao solist i u komornim sastavima u Hrvatskoj i inozemstvu. U 2018. godini postaje članom Hrvatskog baroknog ansambla na mjestu druge poprečne flaute.

Autor fotografija: Korana Zavadlav

Aktivnosti programa/projekta “Kulturni centar Dobre Dobričević” provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”.

Održavanje koncerta sufinancirano je sredstvima Turističke zajednice općine Lastovo te Ministarstva kulture Republike Hrvatske.