Nastavak suradnje u provedbi projekta LIFE Artina – “Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu”

U nastavku suradnje s Udrugom Sunce i partnerima na projektu LIFE Artina u prostoru Društvenog centra Lastovo održana su tri događanja vezana za upoznavanje lokalne zajednice s projektom LIFE Artina.

6. svibnja 2021. održano je predavanje predstavnice Udruge Sunce pod nazivom “Što skrivaju plaže Lastovskog otočja?” na kojem je lokalna zajednica upoznata s količinom i sastavom otpada na plažama i morskoj površini tijekom tri godine praćenja otpada iz mora u sklopu LIFE Artina projekta.

30. lipnja 2021. održano je predavanje predstavnice Udruge Biom na temu “Štakori i morske ptice” na kojem su sudionici upoznati s izazovima s kojima se susreću morske ptice u kontaktu sa štakorima, o kontroli populacije štakora i načinu provedbe te o rezultatima iste.

“Ribari i morske ptice, saveznici na moru” bili su tema predavanja održanog 16. studenoga 2021. na kojem su predstavnici Udruga Biom i Sunce pojasnili sudionicima istraživanje te rezultate o interakciji ribara i morskih ptica, načine za smanjenje slučajnog ulova tih vrsta te planirane daljnje korake u sklopu projekta.

Projekt sufinanciraju Program LIFE Europske unije, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Više o projektu: www.lifeartina.eu