Edukacija Građani grade javne politike

28. svibnja 2022. u Društvenom centru Lastovo održana je posljednja edukacija iz Programa Građani grade javne politike na temu “Javno zagovaranje”. Tema treće edukacije odnosila se na sami proces javnog zagovaranja kroz analizu sudionika i usmjeravanju pažnje javnosti na konkretan problem koji se želi riješiti. Na primjeru pojedine lokalne politike sudionici su uz voditelja edukacije Petra Kelvišera pokušali odrediti društveno-politički kontekst, prepreke, prednosti i očekivani pomak u nastojanju što većeg uključivanja građana i građanki u kreiranje javnih politika.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta:
1.269.638,89 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:
1.079.193,06 HRK

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruge Dobre DobričevićStajališta izražena na stranici isključiva su odgovornost Udruge Dobre Dobričević i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Aktivnosti programa/projekta provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova” te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.