Suradnja u provedbi projekta LIFE Artina – “Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu”

U suradnji s Udrugom Sunce i partnerima na projektu LIFE Artina u prostoru Društvenog centra Lastovo održana su dva događanja vezana za upoznavanje lokalne zajednice s projektom LIFE Artina.

24. veljače 2021. održan je sastanak s ribarima o mjerama za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica na kojem su ribari upoznati s rezultatima provedenih upitnika o međusobnom utjecaju ribara i morskih ptica te su raspravili o potencijalnim mjerama za smanjenje slučajnog ulova.

29. ožujka 2021. održano je predavanje na temu Istraživanje i zaštita morskih ptica LIFE Artina na kojem su Jelena Matoković iz Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje” i Biljana Ječmenica iz Udruge BIOM prezentirale prikupljene podatke i rezultate u sklopu projekta.

Projekt sufinanciraju Program LIFE Europske unije, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Više o projektu: www.lifeartina.eu